2021-03-23

SprintBot w Vectra S.A.

VECTRA S.A. - ogólnopolski dostawca usług telewizyjnych i internetu zatrudnia w swojej infolinii SprintBota, który rozmawia za pomocą Techmo ASR i TTS.
Wdrożenie objęło 6 procesów, a 4 kolejne są w przygotowaniu.

Nowością jest pierwsze zastosowanie syntezatora mowy opartego o głębokie sieci neuronowe. Efekt to uzyskanie głosu o naturalnym brzmieniu i jednocześnie bardzo krótkim czasie reakcji bota.
Integratorem systemu jest firma Sprint S.A., partner Techmo.

Po więcej informacji na temat tej realizacji zapraszamy do lektury case study:

Warto przeczytać