2019-08-11

Sprint wyposaży olsztyńskie tramwaje od tureckiego producenta

W lipcu 2019 roku w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została podpisana umowa, między Gminą Olsztyn a turecką firmą Durmazlar, w zakresie której turecki producent dostarczy do Olsztyna 12 tramwajów. Umowa gwarantuje również możliwość zamówienia przez Gminę kolejnych 12 pojazdów.

Sprint w ramach umowy zawartej z firmą Durmazlar dostarczy kompletne wyposażenie tramwajów oraz wsparcie w zakresie instalacji i uruchomienia. Realizacja zadania składa się z kilku etapów m.in.:

  • częściowego zaprojektowania pojazdu w zakresach dostarczanego wyposażenia, finalnego doboru urządzeń oraz określenia pełnej funkcjonalności dla wszystkich systemów;
  • kompletacji urządzeń, przygotowania do wysyłki;
  • asysty podczas montaży oraz weryfikacji poprawności działania;
  • szkoleń dotyczących montażu i uruchomień dla kolejnych pojazdów.

Turecka firma do tej pory nie dostarczała tramwajów na rynek europejski, a Sprint będzie odpowiedzialny za wyposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów, które częściowo nigdy nie były montowane w pojazdach Durmazlar.

Realizacja zadania przewidziana jest na przełom września i października 2020 roku (pierwsze 12 pojazdów).

Warto przeczytać