2020-10-01

System Monitoringu Miejskiego w Łodzi

Sprint wygrał postępowanie na Rozbudowę Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi. W ramach umowy Sprint jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, dostawę, wykonanie nowych 18 punktów kamerowych składających się z 47 kamer IP, interkomów IP „Help Point”, głośników IP, ich uruchomienie i włączenie do istniejącego Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi, zestawienie transmisji między punktami kamerowymi, serwerownią i centrami oglądowymi, budowę infrastruktury teletechnicznej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 12 miesięcy.

Nowe punkty kamerowe zostaną wybudowane w miejscach ustalonych przez Policję i Straż Miejską, uznanych za niebezpieczne, bądź potencjalnie generujących zagrożenie dla mieszkańców. Wykonany system umożliwi monitorowanie i nadzór wideo zarówno w dzień, jak i w nocy. Obraz z kamer będzie dostępny na istniejących stanowiskach oglądowych zlokalizowanych w SM, KMP, KWP oraz WZKiB.

Warto przeczytać