2019-10-01

Wyposażenie informatyczne do Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Sprint dostarczył do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wyposażenie informatyczne, na potrzeby kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży ICT i elektronika. Przedmiotem realizacji była m.in. rozbudowa WIFI i sieci LAN , a także wyposażenie sal lekcyjnych w zestawy komputerowe oraz urządzenia dydaktyczne.

Warto przeczytać