2021-03-24

Rozbudowa systemu National Single Window

W ramach umowy podpisanej z Urzędem Morskim w Gdyni, zaprojektujemy oraz wdrożymy modyfikację funkcjonalną istniejącego systemu National Single Window (NSW), w celu umożliwienia armatorom, kapitanom statków lub ich przedstawicielom wypełnienia obowiązków sprawozdawczych zgodnie z aktualnymi przepisami.

Rozbudowany NSW:

  • obejmie funkcjonalności systemu kontrolno-informacyjnego dla Portów Polskich i Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego;
  • będzie platformą elektroniczną łączącą Narodowy System SafeSeaNet, elektroniczny system administracji celnej oraz inne systemy odbiorców danych z systemami elektronicznymi służącymi przekazywaniu informacji przez armatora lub kapitana statku lub ich przedstawicieli, zgodnie z odpowiednimi artykułami ustawy o bezpieczeństwie morskim.

Warto dodać, że obecnie wykorzystywany system NSW opracowany został przez Sprint w 2016 roku i stanowił rozwinięcie kanału pozyskiwania danych dotyczących morskich deklaracji sprawozdawczych o kanał umożliwiający komunikację w trybie system-to-system z pominięciem procesu ręcznego dodawania deklaracji.

Warto przeczytać