2022-05-10

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Łodzi

W ramach projektu Sprint będzie odpowiedzialny za dostawę, instalację i uruchomienie ośmiu punktów kamerowych wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego, jednego punktu kamerowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego ,,Bezpieczne Osiedle Mireckiego'' oraz za odtworzenie trzech punktów kamerowych przy ulicy Piotrkowskiej.

Nowoprojektowany system ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom na osiedlach położonych wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i będzie stanowić kontynuację wdrożenia budowy systemu miejskiego, w szczególności rozszerzenie systemu na północ od Parku Podolskiego, w którym system już funkcjonuje.

Budżet Obywatelski „Bezpieczne Osiedle Mireckiego” stanowi już IV etap budowy systemu w tym obszarze. Każda kolejna rozbudowa inicjowana jest przez mieszkańców okolicznych osiedli.

Warto przeczytać