2021-02-10

Mówimy o SD-WAN

Robert Szymczak - dyrektor wsparcia sprzedaży ICT w Sprint S.A. - był jednym z wykładowców wirtualnego warsztatu w ramach dedykowanego dyrektorom IT programu Cloud SIG, który dostarczył wiedzy o szybkich i fundamentalnych zmianach, jakie w ostatnich latach zachodzą w obszarze WAN. Wirtualny  warsztat  pokazał,  jak  mogą  wyglądać  przykładowe implementacje SD-WAN, w których podejście i wybór vendora zależy od specyfiki środowiska.

Zapraszamy do lektury podsumowania

Warto przeczytać