2021-09-08

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na odcinkach autostrad A1 i A2

31 sierpnia br. podpisaliśmy umowę z GDDKiA na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I.

Umowa obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim. Na inwestycję składać się będą rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom.

Dodatkowo w ramach zadania rozbudowane zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, a także zapewniony zostanie bieżący dostęp do danych o ruchu drogowym na drogach zarządzanych przez GDDKiA. 

Realizacja zadania potrwa 28 miesięcy.

Warto przeczytać