2022-01-05

Kolejna realizacja dla Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

W grudniu 2021 roku Sprint podpisał umowę na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Jednostki Wojskowej w Chełmie. Jest to nasza kolejna realizacja dla Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • budowa infrastruktury teleinformatycznej i linii telekomunikacyjnych,
  • budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową połączeń pomiędzy kompleksami,
  • modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla punktów dystrybucyjnych,
  • instalacja elektryczna dedykowana oraz instalacja okablowania strukturalnego.


Termin realizacji kontraktu wynosi 320 dni.

Warto przeczytać