2021-11-24

Umowa na wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ITS zbudowanego z szeregu podsystemów, które ułatwią poruszanie się po Katowicach. Uruchomione zostaną narzędzia wspomagające pracę Centrum Sterowania Ruchem (CSR), sprzęt i oprogramowanie do zarządzania sygnalizacją świetlną oraz m.in. znakami o zmiennej treści, czy priorytetem dla komunikacji zbiorowej.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Modernizacji zostanie poddanych ponad 100 skrzyżowań - zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia do sterowania i monitorowania ruchu. W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści. Z kolei systemem inteligentnego parkowania zostanie objętych ponad 2 tys. miejsc postojowych, a informacje na temat ich zajętości będą wyświetlane na 12 tablicach rozmieszczonych w mieście. Uruchomiona zostanie także aplikacja mobilna pozwalająca sprawdzać dostępność miejsc na bieżąco, co ułatwi podróżowanie po mieście zarówno mieszkańcom, jak i gościom oraz turystom. 

Wszystkie dane zbierane przez podsystemy ITS będą dokładnie analizowane przez dostarczone przez wykonawcę specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu CSR będzie w stanie dynamicznie reagować na zmiany na drogach i optymalizować sterowanie ruchem, tak aby uniknąć niepotrzebnych zatorów.

Prace projektowe i montaż całego systemu mają zakończyć się do końca 2023 r.

additional section image

Wykonanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem jest interesującym wyzwaniem, którego z chęcią się podejmujemy. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jego przyszłościowy charakter. System, który zrealizujemy, będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji. To był bardzo istotny punkt przetargu, podkreślany przez włodarzy miasta. Dzięki temu przygotujemy infrastrukturę techniczną do rozbudowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w przyszłości, w miarę rosnących potrzeb transportowych miasta. Cieszę się, że będziemy mogli usprawnić ruch w Katowicach i liczę na to, że mieszkańcy docenią korzyści płynące z jego uruchomienia – mówi Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu Sprint S.A.


Warto przeczytać