2021-10-26

Dostawa lamp doświetlających do urządzeń rejestrujących średnią prędkość

4 października 2021 r. Sprint podpisał umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego na dostawę 100 sztuk lamp doświetlających do 24 urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi typu UnicamVELOCITY3. Wspomniane urządzenia zostały dostarczone przez Sprint w latach 2014-2015 roku na terenie całej Polski.

W ramach projektu oprócz dostawy, zainstalujemy oraz przygotujemy niezbędną dokumentację w celu doposażenia istniejących odcinków w źródła światła, poprawiające jakość zdjęć dokumentujących popełnienie wykroczeń w godzinach ograniczonego światła dziennego lub jego całkowitego braku, a w szczególności umożliwiając identyfikację wizerunku kierującego pojazdem.

Poddawane modernizacji urządzenia zlokalizowane są w całej Polsce: 5 w województwie mazowieckim, 4 w śląskim, 3 w województwie łódzkim, po 2 w podkarpackim, lubelskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim oraz po 1 w województwach małopolskim, podlaskim, opolskim i świętokrzyskim.

Projekt wdrożeniowy ma być zrealizowany w rekordowym czasie 12 tygodni od podpisania umowy.

Warto przeczytać