2021-05-04

Systemy pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi S8 w Warszawie

W kwietniu 2021 roku Sprint podpisał umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego na dostawę dwóch systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi ekspresowej S8 w Warszawie i włączenie ich do systemu centralnego obsługiwanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD GITD). Działania te mają na celu uspokojenie ruchu dojeżdżającego do centralnego odcinka północnej części ekspresowej obwodnicy Warszawy, co ma wpłynąć pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich uczestników ruchu.

Sprint dostarczy i zamontuje systemy obejmujące pomiarem oba kierunki ruchu na prawo i lewobrzeżnej części Warszawy, składające się z systemu kamer ANPR wraz z urządzeniami umożliwiającymi weryfikację przez pracowników CANARD GITD zarówno parametrów pojazdu jak i kierującego nawet w porze nocnej.

  • Odcinek wschodni mierzyć będzie długość 4,3 km w obu kierunkach.
  • Odcinek zachodni mierzyć będzie długość 2,25 km w kierunku do Wisły oraz długość 4,05 km w kierunku od Wisły.


Systemy pomiaru prędkości średniej dostarczane przez Sprint już od prawie 6 lat, pomagają Inspekcji Transportu Drogowego w zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich drogach i stawiają firmę jako jednego z liderów branży bezpieczeństwa na drodze.

Warto przeczytać