2021-12-13

Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy system Contact Center w Gminie Lublin

Na początku lutego br. Sprint podpisał umowę z Gminą Lublin na dostarczenie i wdrożenie systemu Contact Center. W ramach projektu wykonaliśmy niezbędny upgrade działającego w urzędzie systemu telekomunikacyjnego wraz z komponentami, dostarczyliśmy moduły CC do obsługi spraw urzędowych realizowanych w instytucji. System pozwala także na bezpośredni kontakt z klientem poprzez telefon, maila oraz chat. Z systemu CC korzystać mają dwie linii użytkowników (urzędników) realizujących zadania odpowiednio na pierwszej i drugiej linii wsparcia.

Dodatkowo dostarczyliśmy Aplikację dla Mieszkańca umożliwiającą zgłaszanie alertów dotyczących porządku, infrastruktury czy też zdarzeń losowych występujących w Lublinie.

Aplikacja web dostępna jest z urządzeń mobilnych i umożliwia zakładanie zdarzeń będąc bezpośrednio w terenie.

Więcej szczegółów dotyczących nowych funkcjonalności tutaj 

Warto przeczytać