2022-09-19

Cyfryzacja obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły

Zakończyliśmy projekt cyfryzacji obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły.

Konsorcjum firm Sprint S.A. i Elvys s.r.o., w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wdrożyło cyfrowy model zarządzania obiektami hydrotechnicznymi. Sercem systemu są centra dyspozytorskie, zlokalizowane w Krakowie i we Wrocławiu.

W ramach Projektu OPDOW podpisaliśmy również umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na budowę szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych. Łącza zostaną zrealizowane w technologii SD-WAN i doprowadzone do ok. 150 obiektów hydrotechnicznych, należących do Wód Polskich.

Wraz z naszym partnerem Elvys s.r.o. opracowaliśmy dokumentację projektową wraz z planowaniem radiowym. Specjaliści obu firm zainstalowali i uruchomili także niezbędne urządzenia i oprogramowanie, włącznie z dostawą i zabudową niezbędnych elementów. Przeprowadziliśmy także szkolenie personelu Wód Polskich z obsługi wdrożonych podsystemów.

Wdrożenie trwało 17 miesięcy w 28 lokalizacjach terenowych, należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt współfinansował Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy oraz skorzystano ze wsparcia środków pochodzących budżetu państwa i Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022.

Najważniejszy cel tego przedsięwzięcia to poprawa ochrony przed powodzią mieszkańców i ich mienia na wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły. Dodam, że tereny objęte przez projekt, w ramach którego zrealizowano tę inwestycję, zamieszkane są przez ok. 15 mln osób. Mówiąc bardziej obrazowo, to niemal 40% mieszkańców naszego kraju. Cieszę się, że ta realizacja oznacza poprawę bezpieczeństwa tak dużej części naszej społeczności. Zakończony projekt wzmocni także zdolności administracji publicznej w skutecznym ograniczaniu skutków powodzi. System ułatwi monitoring stanu wody i sytuacji na obiektach hydrotechnicznych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką interwencję, zanim dojdzie do zagrożenia powodziowego. A jeśli nie uda się powstrzymać żywiołu, rozwiązania cyfrowe usprawnią łączność między obiektami hydrotechnicznymi, centrami operacyjnymi i odpowiednimi służbami. Dzięki temu interwencja będzie mogła zostać przeprowadzona szybko i efektywnie – wskazuje Sławomir Wojtacki, Prezes Zarządu Sprint S.A.

Warto przeczytać