2021-10-26

System monitoringu wizyjnego na osiedlu studenckim GUMed

Sprint z sukcesem zakończył projekt na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu studenckim należącym do Gdańskiego Uniewersytetu Medycznego. Zadanie, zgodnie z Umową, składało się z dwóch etapów:

  • Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: budynek 15, budynek MEDYK, DS nr 1-4
  • Etap II – wykonanie robót niskoprądowych przy rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem kamer, wykonaniem przejść chronionych oraz przystosowanie pomieszczeń w budynku SDS do celów Centrum Monitoringu wraz z wyposażeniem.

W ramach dodatkowego zadania wykonaliśmy dokumentację projektową oraz rozbudowę systemu cctv dla Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Hallera.


Źrodło zdjęcia: https://gumed.edu.pl/302.html

Warto przeczytać