2021-06-23

Budowa stacji Warszawa Główna

Sprint w ramach budowy stacji Warszawa Główna wdrożył poniższe systemy (wdrożenie obejmuje dostawę materiałów, sprzętu, oprogramowania, instalację i uruchomienie oraz integrację z infrastrukturą Zamawiającego, którym jest PKP-PLK):

  • System Rozgłoszeniowy będący elementem systemu CSDIP (Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej);
  • System Łączności Kolejowej (SŁK) wraz z systemem transmisji danych zbudowanym w oparciu o system SDH;
  • System Radiołączności 150 MHz;
  • System Monitoringu Wizyjnego (SMW) obejmujący perony wraz z kładką pieszo-rowerową oraz obszar budynku Nastawni i głowic rozjazdowych;
  • systemy niskoprądowe w budynku Nastawni, w tym:  system Kontroli Dostępu (KD), Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadów (SSWiN), Interkomy, sieć LAN.

Dodatkowo byliśmy odpowiedzialni za wykonanie dokumentacji projektowej wdrażanych systemów oraz usługi serwisu gwarancyjnego i utrzymaniowego.

Zdjęcie: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Warto przeczytać