2022-01-25

Świadczymy usługi serwisowe na Polsat Plus Arena Gdańsk

Sprint po raz kolejny obejmie serwisem technicznym Stadion w Gdańsku, wcześniej Stadion Energa Gdańsk, a obecnie noszący nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk.

W styczniu br. podpisaliśmy umowę na „Wybór partnera technologicznego dla Stadionu w Gdańsku do eksploatacji systemów teletechnicznych”.

W ramach zamówienia przez kolejne 3 lata będziemy świadczyć  usługi  serwisu  i  wsparcia  technicznego  dla systemów  teleinformatycznych,  audiowizualnych  oraz  bezpieczeństwa na Stadionie w Gdańsku.

Warto przeczytać