2021-05-14

Sprint na Smart City Forum

W dniach 12-13 maja 2021 roku odbyła się XII edycja Smart City Forum, w 100% ONLINE. Jest to największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Stanowi odpowiedź na dokonującą sie w skali globalnej transformację, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast oraz regionów.

Wydarzenie zgromadziło decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz znanych ekspertów z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi, czy również usługi publiczne co sprawia, że Smart City Forum jest zdecydowanie najważniejszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa. Wspólnie zastanawialiśmy się jak miasta i regiony mają sobie poradzić w czasach kryzysu i pandemii. Podczas szczytu włodarzy miast i administracji wspólnie opracowaliśmy zarys nowego planu na rozwój w nowej rzeczywistości.

Drugiego dnia kongresu Robert Szymczak, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży w Sprint S.A. opowiadał o SD-WAN, jako nowoczesnej metropolitalnej sieci IP. 

Warto przeczytać