Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Główny Księgowy/ Główna Księgowa (Gdańsk lub Olsztyn)


Główny Księgowy/ Główna Księgowa

Miejsce pracy: Gdańsk lub Olsztyn

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki oraz spółek zależnych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, zestawień statystycznych i innych – w terminach ustawowych
 • zamykanie miesięcznych okresów finansowych zgodnie z wymogami spółki
 • prowadzenie i nadzorowanie prawidłowych i terminowych rozliczeń z US i ZUS
 • kontrola rachunkowa i formalna dokumentów i prawidłowości operacji księgowych na kontach wynikowych i bilansowych oraz analiza poprawności historycznych zapisów na kontach
 • reprezentowanie spółki przed organami skarbowymi
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji księgowej oraz prawidłowym przetwarzaniem i archiwizowaniem informacji księgowych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości spółki
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu księgowości
 • współpracę z pozostałymi działami firmy, w szczególności działem controllingu i finansów

Jesteś kandydatem, którego poszukujemy jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse lub pokrewne
 • min. 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku Głównego Księgowego z obowiązkami obejmującymi prowadzenie pełnej księgowości i samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • bardzo dobrą znajomość ustaw o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa pracy, ubezpieczeń
 • dobrą znajomość MS Office, w szczególności Excel
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i samodzielność w działaniu
 • wysoką kulturę osobistą i umiejętność komunikacji z osobami na różnych szczeblach organizacji
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • znajomość systemu IFS będzie dodatkowych atutem

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w firmie nowoczesnych technologii
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • profesjonalne szkolenia oraz niezbędne narzędzia pracy
 • przyjazną atmosferę pracy
 • dużą samodzielność w działaniu
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, medycznego i kartę Multisport

Jeśli spełniasz nasze wymagania, chcesz realizować swoje zawodowe pasje wśród fantastycznych ludzi, lubisz nowe wyzwania nie zwlekaj z odpowiedzią.

CV z podaniem nazwy stanowiska w tytule maila prosimy kierować na adres: praca@sprint.pl

Skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
Formularz rekrutacyjny - Aplikuj